Solarc Systems Inc. Tèm ak Kondisyon yo

Solarc Systems Inc. Tèm ak Kondisyon Vann pou Aparèy Fototerapi Iltravyolèt:

1. Yo defini "Aparèy" la kòm yon Inite lanp fototerapi iltravyolèt Solarc/SolRx oswa anpoul fototerapi iltravyolèt.
2. Yo defini "Pasyan" kòm moun ki gen entansyon resevwa tretman po iltravyolèt lè l sèvi avèk Aparèy la.
3. Yo defini "Moun ki Responsab" kòm Pasyan an oswa nenpòt moun ki pran swen oswa gad Pasyan an, tankou yon paran oswa yon gadyen.
4. Yon "Pwofesyonèl Swen Sante" defini kòm yon doktè medikal (MD) oswa yon enfimyè pratikan ki kalifye pou bay konsèy sou fototerapi iltravyolèt epi ki kalifye pou fè egzamen po pou kansè po ak lòt efè negatif.
5. Moun ki Responsab la rekonèt Solarc Systems te konseye yo pou yo chèche konsèy yon Pwofesyonèl Swen Sante pou asire fototerapi iltravyolèt se yon opsyon tretman apwopriye pou dyagnostik Pasyan an epi evalye kapasite Moun ki Responsab la pou itilize Aparèy la san danje.
6. Moun ki Responsab la dakò ke Pasyan an pral itilize Aparèy la sèlman.
7. Moun ki Responsab la dakò ke yo pral itilize Aparèy la sèlman si Moun ki Responsab la fè aranjman pou Pasyan an epi li fè yon egzamen po yon Pwofesyonèl Swen Sante omwen yon fwa pa ane.
8. Moun ki responsab la dakò pou li dedomaje e li pa bay Pwofesyonèl Swen Sante a ak/oswa Solarc Systems Inc. ak/oswa nenpòt ki revandè ki asosye pou nenpòt aksyon oswa reklamasyon si Moun ki responsab la pa fè aranjman pou Pasyan an epi jwenn yon egzamen po yon moun. Pwofesyonèl Swen Sante omwen yon fwa pa ane.
9. Pou acha inite lanp fototerapi Solarc/SolRx iltravyolèt, Moun ki Responsab la dakò pou li li ak totalman konprann Manyèl Itilizatè a ki te founi ak Aparèy la anvan premye tretman Pasyan an. Si nenpòt pati nan Manyèl Itilizatè a pa konprann, Moun ki Responsab la dakò pou konsilte yon Pwofesyonèl Swen Sante pou entèpretasyon. Moun ki Responsab la dakò pou mande yon ranplasman Manyèl Itilizatè si orijinal la ta pèdi (Solarc Systems Inc. pral bay yon Manyèl Itilizatè ranplasman gratis).
10. Moun ki Responsab la dakò ke Pasyan an ak tout lòt moun ki ekspoze a limyè iltravyolèt ki pwodui nan Aparèy la pral mete je pwoteksyon iltravyolèt pandan aparèy la ap fonksyone.
11. Moun ki Responsab la konprann ke, menm jan ak limyè solèy la natirèl, itilizasyon Aparèy la ka lakòz efè negatif, ki gen ladan, men se pa sa sèlman, boule solèy, aje twò bonè nan po a, ak kansè po. Moun ki Responsab la dakò ke Pwofesyonèl Swen Sante a ak/oswa Solarc Systems Inc. ak/oswa nenpòt ki revandè ki asosye pa responsab okenn efè negatif ki soti nan itilizasyon oswa move itilizasyon Aparèy la.
12. Pou Aparèy E-Series (120-volt), Moun ki Responsab la dakò ke Aparèy Add-On yo pral sèlman konekte ak opere nan yon Aparèy Mèt Solarc E-Series jiska yon maksimòm 4 Aparèy Add-On pou chak Aparèy Mèt.
13. Tranzaksyon sa a ak Tèm ak Kondisyon li yo pral gouvène pa lwa Ontario ak lwa Kanada ki aplikab nan Ontario.
14. Solarc Systems Inc. ak Moun ki Responsab la dakò pou aksepte siyati elektwonikman oswa pa faks, epi yo dwe legal ak obligatwa.
15. Moun ki Responsab la dakò aksepte Règ sou Konfidansyalite Solarc Systems Inc. ki enkli kenbe done pèsonèl pou lavi aparèy medikal sa a (25 ane). Klike la a pou nou Règleman sou enfòmasyon prive.
16. Moun ki Responsab la dakò ke, lè yo tcheke kare siyati ki nan paj kasye anvan an, yo dakò ak Tèm ak Kondisyon sa yo.

Règleman transpò SolRx 1000-Series & E-Series: Sa a se yon pake gwo, kidonk li nesesè pou reseptè a prezan epi ede chofè a dechaje. Li pa posib pou courrier a rele anvan kagezon an delivre epi courrier la ap fè yon sèl tantativ pou delivre pake a. Se poutèt sa, li rekòmande fòtman ke adrès "Ship To" la se youn ki gen anpil chans pou gen yon moun la pandan lè travay, tankou yon kote nan biznis. Si pèsonn pa prezan nan moman livrezon an, courrier la ap kite yon avi ke yo te eseye livrezon an. Lè sa a, li pral nesesè pou reseptè a pran pakè a nan 5 jou soti nan depo courrier la nan depans reseptè a. Pickups yo pral mande pou omwen yon minivan, station wagon oswa kamyon pickup or si aparèy la soti nan bwat anbake a, li ka anfòm nan yon machin ki pi piti. Altènativman, yon sèvis livrezon lokal ta ka itilize. Tan livrezon yo nòmalman jou kap vini an nan Ontario ak 3-5 jou nan Lwès, Quebec, ak Maritimes.

Aparèy ki nan lis yo se 120-volt ak konplètman reyini ak anpoul Phillips UVB-Narrowband, UV pwoteksyon linèt, manyèl konplè itilizatè a ak direktiv ekspoze pou psoriasis / vitiligo / dèrmatoz atopik (ekzema), ak aliye pyès ki nan konpitè jan sa nesesè. Garanti estanda fototerapi lakay: 4 ane sou aparèy la / 1 ane sou anpoul yo. Pa gen anyen lòt bagay ke ou bezwen achte.
* Anbake aparèy enkli nan pifò kote nan Kanada - chaj siplemantè aplike pou kote ki lwen (pi lwen pase pwen). Taks sou lavant pwovens pou pwovens ki pa patisipe nan HST ka aplike epi Achtè a peye. Pifò aparèy yo disponib tou nan 230-volt; oswa kòm UVB-Broadband, UVA (PUVA) ak UVA-1; tanpri rele pou plis enfòmasyon. ** Adapte Solarc E-Seri ak 1000-Seri. Fyète fè nan Kanada depi 1992.